xeeboo nakupovanie

Je načase, aby konvenční medicínski experti dokázali vedu, ktorá stojí za ich medicínou, demonštrovaním úspešných, netoxických a dostupných výsledkov pre pacientov.

Je čas znova sa pozrieť na vedeckú metódu, ktorá sa bude zaoberať komplexnosťou alternatívnych liečebných postupov.

Dvojito zaslepená metóda nie je schopná prispôsobiť sa tomuto stupňu lekárskej zložitosti a variácií, napriek tomu ide o fyziologické skutočnosti života. Akýkoľvek prístup, ktorý sa vyhlasuje za vedecký a ktorý musí zo svojej štúdie vylúčiť toľko empirických údajov z reálneho života, zjavne nie je skutočnou vedou.

V hlbokom zmysle dvojito zaslepená metóda nemôže dokázať, že alternatívna medicína je účinná, pretože nie je dostatočne vedecká. Nie je dostatočne široký a subtílny a komplexný, aby zahŕňal klinickú realitu alternatívnej medicíny.

Ak budete od dvojito zaslepenej štúdie overovať alternatívnu medicínu odkázaní, skončíte o realite medicíny dvakrát slepí.

 

Slovak